2. blackjack brigade 1. kavaleri divisjon

Republikken VietNam 1st Cav Fra Ft. Benning, Ga til RVN 11 sep 65,

ga tilbake til Ft. Hette 29 apr 71 kommandoer.

* Dod i helikopterkrasj 7. juli 70.

3. Bd, 1. Cav Div ble igjen i Vietnam etter at hovedparten av avdelingen gikk ut 29. april 71. Den tredje Bde ble igjen i Vietnam til 26. juni 72. Den tjente i III CTZ. I juli ble TASK FORCE GARRY OWEN dannet fra 3. Bde. Det ble bygget rundt 1.bn, 7. Cav. Ingen dato for TASK FORCE GARRY OWEN avgang fra Vietnam. 3. Bde Commanders:

Republikken Vietnam.

Den forste kavaleringsdivisjonen gikk hjem i 1965, men bare lenge nok til a bli omorganisert og v re forberedt pa et nytt oppdrag. Den 3. juli 1965, i Doughboy Stadium i Fort Benning, Georgia ble fargene til den 11. Air Assault Division (Test) falt og pensjonert. Etter hvert som bandet spilte GarryOwen, ble fargene til 1. Cavalry-divisjonen flyttet pa banen. Innen 90 dager etter a bli h rens forste air mobile divisjon, var det forste laget tilbake i kamp som den forste fullt engasjert divisjonen av Vietnam-krigen. En forhandsfeste, om bord pa C-124 og C-130, ankom Nha Trang mellom 19. og 27. august 1965. De sluttet seg til forhandsforbindelsestyrker og etablerte en midlertidig base camp n r An Khe, 36 miles innlandet fra kystbyen av Qui Nhon. Resten av 1. Cavalry-avdelingen ankom med skip, lander ved Qui Nhons havn den 12. og 13. september, 44-arsdagen for den forste Cavalry-avdelingen.

I det orientalske kalenderaret i «Hesten» hadde monterte soldater vendt tilbake til krig som hadde pa seg den beromte og fryktede plassen til den forste kavaleringsdivisjonen. Det forste laget hadde gatt inn i sin tredje krig – og den lengste turen i kamphistorie.

Den 27. januar 1973 ble en vapenhvile inngatt i Paris av De forente stater, Sor-Vietnam, Nord-Vietnam og Den midlertidige revolusjonerende regjering av Nasjonalbefrielsen Front (NLF), den sivile armen til Sor-Vietnamkommunistene. En fireparts felles milit rkommisjon ble satt opp for a gjennomfore slike bestemmelser som tilbaketrekking av utenlandske tropper og frigjoring av fanger. En internasjonal kommisjon for kontroll og tilsyn ble etablert for a overvake vapenhvile.

CounterOffensive, fase II.

CounterOffensive, fase III.

CounterOffensive, fase IV.

CounterOffensive, fase V.

CounterOffensive, fase VI.

Forste Cavalry Division.

«The First Team» Presidential Unit Citation (h r),

Streamer broderte PLEIKU PROVINCE.

(Hovedkvarter og hovedkvarter, 1. Cavalry Division,

sitert; DA GO 40, 1967)

Streamer brodert FISH HOOK.

(Hovedkvarter og hovedkvarter, 1. Cavalry Division,

sitert; DA GO 43, 1972)

Streamer broderte VIETNAM 1965-1969.

(Hovedkvarter og hovedkvarter, 1. Cavalry Division,

sitert; DA GO 59, 1969)

Streamer broderte VIETNAM 1969-1970.

(Hovedkvarter og hovedkvarter, 1. Cavalry Division,

sitert; DA GO 42, 1972)

Streamer broderte VIETNAM 1970-1971.

(Hovedkvarter og hovedkvarter, 1. Cavalry Division,

sitert; DA GO 42, 1972)

Streamer broderte VIETNAM 1969 – 1970.

(Hovedkvarter og hovedkvarter, 1. Cavalry Division,