6 gratis kodingsklasser i NYC.

Vil du l re a kode, men har ikke rad til de heftige avgiftene som folger med de fleste profesjonelle kurs? Vi har avrundet de beste personlige, gratis kodingskursene i New York City.

Mobile Dev Corps er en ny, fire maneders lang kurs som drives av The Flatiron School og fullt finansiert av byen. Fra januar begynner studentene a l re a bygge iOS-apper over et 16 ukers kurs. For a v re kvalifisert ma du v re bosatt i NYC, tjene mindre enn $ 50 000 per ar og har ingen tidligere programmeringserfaring.

Adgangskode, drevet av.

NYPL Tech Connect tilbyr gratis 10 ukers kodingskurs for nybegynnere pa forskjellige steder. Prosjektkoden, som gar over vinteren 2015, er et webutviklingskurs holdt pa Mid Manhattan, Countee Cullen og Parkchester-bibliotekene. Studentene deltar to timers klasser to ganger i uken og bygger et nettsted pa slutten av programmet. Biblioteket vil ogsa tilby et Photoshop-kurs. Du kan registrere deg for a motta mer informasjon her.

Grace Hopper Academy tilbyr kodingskurs for kvinner uten oppl ringskostnader pa forhand. Du betaler kun nar du har sikret en jobb etter eksamen. Plasseringsavgiften er 22,5 prosent av forste ars lonn, betalt over 12 maneder etter at du begynte a jobbe. Det forste programmet starter med en fire ukers deltid online kurs for du gar til New York campus i 13 uker. Sokere bor allerede v re kjent med de grunnleggende byggeblokkene for koding. Neste kurs starter 11. januar 2016.

Non-profit Npower tilbyr dette gratis programmet til unge voksne i alderen 18 til 25. Programmet er vert for to klassesykluser per ar, som begynner i januar og juli. Hver kjorer totalt 22 uker, inkludert 15 uker klassebasert oppl ring og 7 uker med betalt praktik. Kursene er basert pa Npower’s HQ i Downtown Brooklyn og i Harlem.

Noble Desktop er en webdesign og app koding skole ligger i Soho. De har en omfattende liste over gebyrer som betaler design orientert kurs, men ogsa lop regelmessige gratis seminarer. For eksempel pa onsdag 16. desember gar skolen en gratis to timers klasse pa a komme i gang i webdesign der du l rer grunnleggende om HTML og CSS. Det er lignende intro seminarer pa iOS app design og Adobe produkter som Photoshop og InDesign. Du kan sjekke ut hele listen over gratis seminarer her.