Ansvarlig tjeneste for spill.

ALH Group er forpliktet til a gi ansvarlig gambling i vare spillesteder. Vi onsker a sikre at vare hoteller gir et trygt og stottende miljo der vare kunder tar informerte beslutninger om gambling, og gir rettidig, passende assistanse og informasjon.

Vi har utviklet og distribuert en ansvarlig gambling lommeguide til alle spillerne vare. ALH Group har et hotell- og spillcharter som tydelig viser var forpliktelse til ansvarlig gambling.

ALH Group oppfyller og soker a overskride alle gjeldende lovgivende krav til gambling i hver stat og deltar i mange statlige og lokale myndighetsgambling arbeidsgrupper for a bista med a identifisere og utvikle hensiktsmessige ansvarlige gamblinginitiativer.

ALH Group jobber med David Schwarz, en kjent tidligere profesjonell fotballspiller og reformert problemgambler, som sin ansvarlige gamblingambassador. David gir medarbeiderutdanning og kundebevissthet om viktigheten av a sporre om hjelp hvis gambling blir et problem. Viktigst er David tilgjengelig for vare ansatte for a diskutere eventuelle gamblingproblemer de eller deres familie og venner kan oppleve. ALH Group Hotels ‘driftsstandarder ligger langt over lovkravene.

A bygge videre pa var eksisterende forpliktelse til a v re Australias mest ansvarlige operator av hoteller, er ALH Group spesielt fokusert pa tre omrader: Innstilling av grenser, personalutdanning og oppl ring og partnerskap Frivillig forpliktelse er en hjornestein i var ansvarlige gamblingplan fremover.

Frivillig forpliktelse gir spillere muligheten til a sette grenser for hvor mye tid og penger de bruker pa spillmaskiner.

ALH har VPC installert pa alle fastlandet hoteller. Vi er den eneste nasjonale hotelloperatoren som tilbyr VPC.

Forhandsforpliktelse mens en hjornestein i var ansvarlige gamblingplan gambling er en av en rekke tiltak vi tilbyr vare kunder, inkludert selvutestenging, markedsforing av spillerne, hjelpebyraer etc.

Et sentralt fokus er var e-l ring modul som gir staben kompetansen til a n rme seg og samhandle med kunder som kan indikere tegn pa problemer med sitt gambling, og hvordan vart selvutestengingsprogram opererer.

Vi samarbeider med byraer som Gamblers ‘hjelp i hver stat. Vi onsker at ALH-konsernets ansatte skal l re fra disse byraene hvor best a fremme meldingen om ansvarlig gambling. Vi har etablert partnerskap med Frelsesarmen, gamblingforskere og psykiatriske organisasjoner. Dette gjenkjenner at problemgambling er et komplekst problem og krever en tilgang pa flere nivaer.

Denne ekstra trepunktsplanen kombinert med vart Hotel- og Gambling Charter og David Schwarz-programmet, vil hjelpe oss a fortsette a v re ledende innen ansvarlige gamblinginitiativer, og sorge for sikrere miljoer for alle.

Etikk i praksis.

ALH Group har startet et Responsible Gambling Ambassador Program nasjonalt. David Schwarz, som spilte 173 kamper for Melbourne Football Club, og er en fotballkommentator og medieperspektiv, fyller denne rollen. David har overvunnet et gamblingproblem, og ALH Group har jobbet med ham for a gi medarbeiderutdanning og kundebevissthet om viktigheten av a «v re rlig med deg selv om ditt gambling.» ALH-gruppen deltar ikke i noen kampanjer som kan fremme problemgambling.

Selvutslettingsprogrammer.

Hovedmalene med selvutestenging er a «For a hjelpe personer som har bestemt seg for a begrense tilgangen til spillmaskiner for a gjennomfore den avgjorelsen»

Et selvutestengelsesprogram er et program som tilbys til personer som onsker a frivillig utelukke seg fra en eller flere spillsteder. Den vanlige funksjonen til selvutestengelsesprogrammer pa tvers av jurisdiksjoner er en avtale mellom en person og bestemte forpliktelser og avstaelse av noen rettigheter til den selvutestengte personen, inkludert.

Enighet om a ikke ga inn i spillomradet og ikke spille spilleautomater pa de nominerte stedene eller ikke a ga inn i spillestedet i det hele tatt; Tillatelse til a forhindre at de kommer inn eller forbli i et spillomrade eller et spillested som de utelukkes fra; Tillatelse av fotografier og personlige opplysninger som skal tas og formidles til relevante steder og for stedene a vise fotografiene; Godkjennelse av at de nominert stedene eller deres ansatte ikke har noen lovlig plikt som folger med selvutestengelsesgaven A frata seg retten til a saksoke arenaer de har utnevnt til a ekskludere fra, deres ansatte eller programadministratoren pa grunn av overfall, rekrenkelse eller manglende omsorgspligt Godta sitt personlige ansvar for a holde seg borte.

Radgivning og stotte.

Hvis ditt spill blir et problem, vennligst spor en av vare ansatte for a fa hjelp, eller ta kontakt med dine gratis, uavhengige og konfidensielle statsbaserte radgivningstjenester ved a ringe 1800 858 858 eller besoke www.gamblinghelponline.org.au.

ALH Group Responsible Gambling Code of Conduct (viktorianske spillesteder)

ALH Group er forpliktet til a tilby de hoyeste standardene for kundeservice og ansvarlig gambling. Som en del av denne forpliktelsen har vi gjort folgende tilgjengelige dokumenter tilgjengelig.

Ansvarlig Gambling Kundeinformasjon (South Australian Venues)

For en kopi av den ansvarlige gamblinginformasjonen som finnes i hotellene, vennligst klikk pa linkene under. Denne informasjonen er ogsa tilgjengelig pa andre sprak enn engelsk.

Vare sor australske kunder oppfordres til a se problemgamblingwebstedet for ytterligere gamblinghjelpsressurser i deres tilstand: www.problemgambling.sa.gov.au.

Du vet poengsummen. Hold deg i kontroll. Gamble Ansvarlig.

kontakt oss.

Hovedkontorets postadresse.

Niva 2, 10 Yarra Street,

South Yarra VIC, 3141.

Telefon (VIC): 03 9829 1000.

Telefon (QLD): 07 3909 4800.

var forpliktelse.

The Australian Leisure and Hospitality Group (ALH Group) erkjenner at salg og forbruk av alkoholholdige drikkevarer og levering av gamblingprodukter gir viktig ansvar med dem.