Cisco Aironet 1250 Series Access Point Radio Upgrade Instruksjoner.

Tilgjengelige sprak.

Nedlastingsalternativer.

Vis med Adobe Reader pa en rekke enheter.

Innholdsfortegnelse.

Denne veiledningen er laget for a hjelpe deg med a erstatte eller endre en radiomodul i bade autonome og lette modeller av Cisco Aironet 1250-serien tilgangspunkt (heretter referert til som tilgangspunkt). Du kan erstatte eller endre en radiomodul pa nettstedet ditt uten spesialverktoy. Prosedyren er enkel; Vi anbefaler imidlertid at du blir kjent med innholdet i denne handboken for du prover a erstatte eller endre en radiomodul.

De autonome tilgangspunktene kan stotte frittstaende nettverkskonfigurasjoner med alle konfigurasjonsinnstillinger som opprettholdes innenfor tilgangspunktene. De lette tilgangspunktene opererer i forbindelse med en Cisco Wireless LAN-kontroller med all konfigurasjonsinformasjon opprettholdt i kontrolleren.

1250-seriens tilgangspunkt er en Wi-Fi-sertifisert, tradlos LAN-transceiver. Tilgangspunktet stotter to radiomoduler: en 2,4 GHz-radio og en 5 GHz-radio (utkast 802.11n, versjon 2.0). Du kan konfigurere radioene separat, ved hjelp av forskjellige innstillinger pa hver. Tilgangspunktet kobler til tradlose og kablede nettverk eller er midtpunktet til et frittstaende tradlost nettverk. I store installasjoner kan tradlose brukere innenfor radioprogrammet for et tilgangspunkt streife seg gjennom et anlegg samtidig som det opprettholder uavbrutt tilgang til nettverket.

Radiomodulspor.

Tilgangspunktet har to radiomodulspor: Spor 0 og Spor 1. Spor 0 kan kun brukes med 2,4 GHz radiomodul og spalte 1 kan bare brukes med 5 GHz radiomodul.

• Utkast 802.11n, versjon 2.0.

Figur 1 viser tilgangspunktet med 2,5 GHz og 5 GHz radiomoduler installert.

Figur 1 Access Point med 802.11b / g og 802.11a radiomoduler.

2,4 GHz radiomodul.

5-GHz radiomodul.

Sikkerhetslasspor (skjult)

Radio-moduler kan i utgangspunktet plasseres i et hvilket som helst spor for radioene er konfigurert med ikke-standardparametere. Nye radiokonfigurasjonsendringer er knyttet til modulsporet der radiomodulen er plassert.

Nar standardradioinnstillingene endres, ma radiomodulene ikke flyttes til et annet spor. Etter at konfigurasjonen er endret, ma du flytte radiomodulene til et annet modulspor, og du ma konfigurere radiostillingene for den sporet.

Tilgangspunktet stotter enkelt- eller dobbelradio-operasjon. Hver radio bruker dual-diversity antenner. En tom modul er tilgjengelig for enkeltradio konfigurasjoner.

5-GHz-radioen inneholder en UNI-radiosender (Unlicensed National Information Infrastructure) som opererer i UNII 5-GHz-frekvensbandene.

Figur 2 viser en typisk radiomodul.

Figur 2 Typisk radiomodul.

Radioantennekontakt (A-Tx / Rx)

Radioantennekontakt (B-Tx / Rx)

Radioantennekontakt (C-Rx)

Merk 5 GHz-antenner har en bla prikk eller bla etikett som svarer til de bla merkene rundt antennekontaktene pa 5-GHz-radiomodulen.

Sikkerhetsinformasjon.

FCC med sin handling i ET Docket 96-8 har vedtatt en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for radiofrekvens (RF) elektromagnetisk energi utgitt av FCC sertifisert utstyr. Nar de brukes med godkjente Cisco Aironet-antenner, oppfyller Cisco Aironet-produktene de ukontrollerte miljogrensene som finnes i OET-65 og ANSI C95.1, 1991.

Riktig installasjon av denne radioen i henhold til instruksjonene som er funnet i denne handboken, vil fore til brukers eksponering som ligger vesentlig under de anbefalte grensene for FCC.

• Ikke hold noen komponent som inneholder en radio slik at antennen ligger n r eller berorer noen eksponerte deler av kroppen, spesielt ansiktet eller oynene, mens du sender.

• Bruk av tradlose enheter pa farlige steder er begrenset til de begrensninger som sikkerhetsdirektorene i slike miljoer stiller.

Overensstemmelseserkl ring med hensyn til EU-direktiv 1999/5 / EF (RTE-direktivet)

Denne erkl ringen gjelder bare for konfigurasjoner (kombinasjoner av programvare, firmware og maskinvare) som tilbys og / eller stottes av Cisco Systems. Bruksprogramvaren eller fastvaren som ikke stottes / leveres av Cisco Systems, kan fore til at utstyret ikke lenger er i samsvar med regulatoriske krav.

Oversatte versjoner av folgende sikkerhetsadvarsler finnes i oversatte sikkerhetsadvarsler for Cisco Aironet Access Points-dokument som leveres med tilgangspunktet.

Pakke ut radiomodulen.

Hver tilgangspunktspakke inneholder folgende elementer:

• En radiomodul.

• En radio compliance label.

• To tilgangspunktsoverensstemmelsesetiketter.

• Cisco-produktregistrering og Cisco-dokumentasjonskort.

Folg disse trinnene for a pakke ut tilgangspunktet:

Trinn 1 Apne fraktbeholderen og fjern innholdet forsiktig.

Trinn 2 Returner alle pakkematerialer til fraktbeholderen og lagre den.

Trinn 3 Kontroller at alle elementene som er oppfort ovenfor, er inkludert i forsendelsen. Sjekk hvert element for skade. Hvis noen gjenstand er skadet eller mangler, informer din autoriserte Cisco-salgsrepresentant.

Fjerne monteringsplaten.

Hvis tilgangspunktet bruker monteringsplaten, ma du fjerne det for du kan fjerne og bytte ut en radiomodul. Folg disse trinnene for a fjerne monteringsplaten.

Trinn 1 Ta tak i tilgangspunktet med begge hender som vist pa figur 3.

Figur 3 Fjerne monteringsplaten.

Trinn 2 Med hoyre tommel eller pekefinger, trekk sikkerhetspakken mot deg for a losne den fra monteringsplaten.

Trinn 3 Opprettholde trykket pa sikkerhetsduken, bruk tommelen eller pekefingeren til a skyve monteringsplaten til hoyre, og skyv den av festeplaten.

Trinn 4 Fjern monteringsplaten fra tilgangspunktet.

Fjerne en radiomodul.

Tilgangspunktet har to laser for a sikre eller fjerne moduler fra enheten. Folg disse trinnene for a fjerne en radiomodul fra tilgangspunktet.

Trinn 1 Sla av tilgangspunktet.

Trinn 2 Hvis nodvendig, fjern tilgangspunktet fra monteringsplaten. Se «Fjerne monteringsplaten» seksjon for detaljer.

Trinn 3 Fjern strom- og Ethernet-kablene fra tilgangspunktet.

Trinn 4 Ta tilgangspunktet til en egnet arbeidsplass.

Trinn 5 Plasser tilgangspunktet slik at bunnen av enheten vender opp som vist pa figur 4.

Figur 4 Tilgangspunktmodullaser.

Slot 1 modullas.

Konsollen port kabel bay.

Ethernet-kabelfelt.

Sperre 0 modulsperre.

Trinn 6 Bruk handen eller tommelen til a trykke pa modulspaken til apen stilling. (se figur 5).

Figur 5 Apning av modullas.

Skyv modulspaken til apen posisjon.

Trinn 7 Nar modulspaken nar den apne posisjonen, trekk forsiktig radiomodulen fra tilgangspunktet.

Installere en radiomodul.

Ingen spesielle verktoy er nodvendig for a installere en radiomodul.

Folg disse trinnene for a installere en radiomodul.

Trinn 1 Sett forsiktig inn radiomodulskinner i radiomodulsporene (se figur 6).

Figur 6 Sette inn radiomodulen.

Radiomodulspor pa tilgangspunkt.

Tilgangspunktmodulskinne.

Radiomodulspor.

Trinn 2 Skyv radiomodulen sakte inn i modulsporet til modulen sitter fast i sporet.

Trinn 3 Pass pa at modullasen er helt apen (se figur 7).

Figur 7 Modullaseposisjon under modulinstallasjon.

Radiomodul lasehakk.

Las apen posisjon.

Trinn 4 Bruk tommelen til a lukke modullasen mens du klemmer med fingrene. Fortsett a skyve til modullaseklikkene klikker (se figur 8).

Figur 8 Lukke modullasen.

Trinn 5 Fest radiokravene for samsvar og tilgangspunktsoverensstemmelse pa bunnplaten pa tilgangspunktet. Se & quot; Feste overensstemmelsesetiketter & quot; avsnitt for detaljerte instruksjoner.

Trinn 6 Konfigurer radiomodulen.

Trinn 7 Tilbakestill tilgangspunktet til stedet der du befinner deg, og returner det til driftsstatus.

Vedlegg av samsvarsetikettene.

Etter at du har installert eller erstattet en radiomodul, ma du legge til den tilhorende merket for radiooverholdelse. Ved a legge ved denne etiketten oppdateres tilgangsstatusen for tilgangspunktet. Vedlegg av denne etiketten er obligatorisk og kreves av myndighetsorganet i ditt land.

Tilgangspunktet har plass pa bunnplaten reservert for overholdelse av etiketter. Etikettstedene er vist i figur 9.

Figur 9 Access Point Compliance Etiketter.

Retningslinjene for radioovervaking tar opp plassene som er merket Compliance Radio Module i Figur 9. Disse mellomrom kan eller ikke inneholder etiketter, avhengig av hvordan tilgangspunktet ditt ble opprinnelig konfigurert.

Produktoverensstemmelsesetiketten tar plass i rommet som er merket Compliance Access Point i Figur 9. Hvert tilgangspunkt har et produktovervakingsmerke festet. Informasjonen pa denne etiketten varierer, avhengig av hvilke radiomoduler som er installert.

Kontroller at tilgangspunktet ditt har de riktige etikettene etter at du har installert eller oppgradert en radiomodul slik at den overholder regelverket i ditt land.

Bruk av etikettene.

Radiomodulen leveres med radioovervakingsetiketten for radioen du bestilte. Pafor etiketten forsiktig pa etikettplassen for radioovervakning n rmest sporet.

Konfigurere radiomodulet.

Konfigurasjonsinstruksjoner som er spesifikke for den tilsiktede bruken, er dekket i «Konfigurere tilgangspunktet for forste gang» kapittel i Cisco IOS-programvarekonfigurasjonsveiledningen for Cisco Aironet Access Points. Dette og andre relaterte dokumenter er tilgjengelige pa cisco.com. Folg denne linken for a fa tilgang til og laste den ned:

Cisco anbefaler ogsa at du har folgende dokumenter tilgjengelige:

• Cisco IOS-programvarekonfigurasjonsveiledning for Cisco Aironet Access Points – gir detaljert informasjon om avanserte konfigurasjoner.

• Cisco Aironet Command Reference for Cisco Aironet Access Points og Bridges – viser alle Cisco IOS-kommandoer med beskrivelser og syntaks instruksjoner.

• Installasjonsveiledning for Cisco Aironet 1250-seriens tilgangspunkt – vedleggs monteringsanvisninger, samsvarsinformasjon og tekniske spesifikasjoner.

• Utgivelsesmerknader for Cisco Aironet-tilgangspunkter for Cisco IOS Release 12.4 (3g) JA (eller senere) – gir systemkrav, nye funksjonsbeskrivelser, viktige notater, begrensninger og oppdateringer i siste oyeblikk.

Disse dokumentene er ogsa tilgjengelige pa cisco.com pa folgende URL:

Kontroller at du bruker en datamaskin som er koblet til samme nettverk som tilgangspunktet, og fa folgende informasjon fra nettverksadministratoren din:

• Adgangspunktet vertsnavn.

• Saksensitiv SSID for ditt 802.11radio-nettverk.

• Et SNMP-fellesskapsnavn (SNMP) og SNMP-filattributtet (hvis SNMP er i bruk).

• MAC-adressen (Media Access Control) fra etiketten nederst pa tilgangspunktet (for eksempel 0016462584c), hvis du planlegger a bruke Cisco IP Setup Utility til a finne et tilgangspunkt IP-adresse.

• Hvis nettverket ditt ikke er koblet til en DHCP-server, er tilgangspunktet IP-adresse, standard gateway og subnet mask.

I tilfelle av vanskelighetsgrad.

Hvis du fulgte instruksjonene i tidligere avsnitt i denne veiledningen, burde du ikke ha hatt problemer med a fa radiomodulen installert og kjort. Hvis du opplever problemer, gir de folgende avsnittene grunnleggende feilsokingsinformasjon.

For du kontakter Cisco, se etter en losning pa problemet ditt i denne handboken eller feilsokingskapitlet i Cisco Aironet 1250 Series Access Point Hardware Installasjonshandbok.

Teknisk hjelpesenter (TAC) inneholder tilleggsinformasjon om feilsoking. Folg denne linken for a fa tilgang til TAC pa cisco.com:

Kontrollerer tilgangspunktslysdiodene.

Hvis tilgangspunktet ditt ikke fungerer som det skal, kontroller du Status, Ethernet og Radio-lysdiodene pa topppanelet. Du kan bruke LED-fargene til a vurdere enhetens status.

LED-betydningen er i denne tabellen.

Normal operasjon; ingen tradlose klienter tilknyttet.

Normal operasjon; minst en tradlos klient tilknyttet.

Ethernet-koblingen er operativ.

Sende eller motta Ethernet-pakker.

Sende eller motta radiopakker.

Programvareoppgradering pagar.

Tilgangsplaceringskommando.

Ethernet-koblingen er ikke i bruk.

Konfigurasjonsgjenoppretting pagar (Modus-knappen trykket i 2 til 3 sekunder).

Bildeutvinning pagar (modusknappen trykket i 20 til 30 sekunder).

Ethernet sender eller mottar feil.

Maksimal retries eller buffer full feil pa radio.

Sykling bla, gronn, rod, av.

Generell advarsel; utilstrekkelig stromstyrke.

For mer informasjon om disse LED statuskoder, se «Feilsoking & quot; kapittel i Cisco Aironet 1250 Series Access Point Hardware Installasjonsveiledning.

Overensstemmelsesinformasjon.

Dette utstyret er testet og funnet a v re i samsvar med European Telecommunications Standard ETS 300.328. Denne standarden dekker Wideband Data Transmission Systems referert til i CEPT anbefaling T / R 10.01.

Dette typegodkjente utstyret er utformet for a gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse nar utstyret drives i et kommersielt miljo. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstrale radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert i samsvar med bruksanvisningen, kan det forarsake skadelig interferens med radiokommunikasjon.