Om oss.

Partnerannonsering.

Vart oppdrag er a lede statlige og nasjonale interessenter i utviklingen av omfattende politikk og programmer for alle de som er berort av problemgambling. Var hensikt er a tjene som nasjonal advokat for programmer og tjenester for a hjelpe problemgamlere og deres familier. Og var visjon er a forbedre helse og velv re ved a redusere de personlige, sosiale og okonomiske kostnadene ved problemgambling. Nasjonalradet er hverken for eller mot lovlig gambling. NCPG er organisert med 3 klasser av medlemmer: state affiliate, corporate og individual. NCPG konsentrerer innsats pa nasjonalt niva, mens statlige tilknyttede selskaper arbeider pa statlig og lokalt niva. Major National Council-programmer inkluderer:

Det Nasjonale Problemgamblinghjelplinettet (1-800-522-4700), et enkelt nasjonalt tilgangspunkt til lokale ressurser. Den arlige nasjonale konferansen om problemgambling, verdens eldste og storste problemgamespesifikke konferanse. National Problem Gambling Awareness Month (arlig i mars). International Holiday Lottery Campaign (arlig i desember). Administrasjon av National Certified Gambling Counselor (NCGC) legitimasjon. Gir utdanning pa problemgamblingproblemer til foderale, statlige, tribale og internasjonale regjeringer og byraer. Utbredelse av informasjon og litteratur om problemgamblingbehandling, forskning og gjenoppretting. Nasjonal henvisningsressurs pa gamblingradgivere og behandlingsanlegg.

Organisasjonen ble grunnlagt i 1972 av Msgr. Joseph A. Dunne og Dr. Robert Custer, blant andre. Fra begynnelsen opprettet Radet to prinsipper som fortsatt gjelder i dag: at organisasjonen ville v re advokat for problemspillere og deres familier, og at det ikke ville ta stilling til eller imot legalisert gambling. Denne holdningen er omtalt i dag i var visjon og oppdragssetninger ovenfor. En historie fra NCPG fra 1972 til 1985 av Msgr. Dunne ble publisert i Journal of Gambling Studies, Vol. 1, utgave 1. For a bli med som medlem eller for a stotte NCPG med et fradragsberettiget bidrag, klikk her for a se vare medlemstyper og fordeler.

730 11th St, NW, Ste 601.

Washington, DC 20001.

PROGRAMMER OG RESSURSER.

HJELP OG BEHANDLING.

Radgiver Sok FAQ Hjelp ved Statens Nasjonale Hjelpelinje.

OPPLEVELSE OG CERTIFISERING.

COPYRIGHT 2014 National Council on Problem Gambling | ALLE RETTIGHETER RESERVERES SITE CREDIT.

QuestionPro hjelper oss med a ta raskere, bedre beslutninger enn noen gang for. Deres kraftige tilbakemeldingsprogramvare gjor det enklere a spore og analysere kritiske data.

mer effektivt, og vi er i stand til raskere og transparent a levere data til vare interessenter og over hele var organisatoriske innflytelse.