Sosiale reiser.

Vi utarbeider programmets sammenhenger som stimulerer personlig vekst, oppnar samfunnsvirksomhet og oppnar langsiktig effekt.

Talentscan.

De talentscan er en dybtgaende og raske undersokelse til personlige drivere og talenter.

Vart livsskiftende coaching er en intensiv og individuell arbeidsform rettet mot personlige, yrkesmessige og stressrelaterte sporsmal.

Bevlogen pionerer i a aktivere l ringsevne. Vi setter hoyt inn i var missie for a transformere i varig verdi. Fordi vi tror at personlig vekst og sosiale innovasjon er kilden positiv.

Vi tror.

Duurzaam leren.

Vi tror pa menneskets vekstpotensial. I deres evne til a verdsette med langvarig effekt. De er en kilde til organisasjoner som onsker a sette positiv endring i gang. Vanuit een menswaardige, verantwoorde en sociaal betrokken koers die significante waarde toevoegt voor iedereen.

Personlig vekst og samfunnsengasjement transformere i varig verdi.

Ons hart spreekt nar vi er pa jobben. I vart oppdrag skrimer vi ikke ut over linjene a tegne.

Vi tenker at l ringen er drivkraften til livet. Ut fra et apent sinn og dette utvikler seg muligheter til evolusjon r og menneskelig vekst. Ogsa i arbeid der det l rende evne fra mennesker til forbindelse og nyvinning pasettes.

Ons hart spreekt nar vi er pa jobben. I vart oppdrag skrimer vi ikke ut over linjene a tegne. Der l rer vi van. Underveis gjor vi mye glede. Met en lach og soms een traan vallen en staan we gewoon weer op. Slik skaper og skaper vi et varig fremtid. Vi er bare mennesker. Jij toch ook !?

Vi tilbyr.

Innovativ l romgeving.

Vi designer og skaper innovative l ringsmiljoer for personlig vekst, sosial innovasjon og verdiskaping. I forbindelsen ligger den kraften av fornyelse. Slik at mennesker og organisasjoner reflekterer seg selv ut fra deres menneskelige og samfunnsmessige relevans og ambisjon.

Var avkastning pa l ring er innflytelse for alle. Det forer til ansvarsbevisste mennesker som tar ansvar, kreativitet og engasjement. Til sosiale initiativer som motes med innovative ideer og losninger som legger til samfunnsmessig relevant verdi. Og til attraktive organisasjoner som markerer deres sosiale fotavtrykk og dermed en positiv endring og bevegelse i gang.

Er du og din organisasjon klar for en verdiendring? Vi gar de uitdaging gjerne sammen til! Se her for en greep fra vare saker. Sta du pa en krysspunkt? Onze talentscan og livsskiftende coaching hjelper deg til en doorbraak!

Talentscan.

En diepgravend onderzoek naar jezelf. Opprett din balanse og apne perspektiver og utviklingsmuligheter.

Livsskiftende coaching.

Individuell verdieping og anankring ved sporsmal fra personlig, yrkesrettet og / eller stressrelatert natur.

Talentscan.

De talentscan er en dybtgaende og raske undersokelse av personlige egenskaper, drivkrafter og talenter. Det er naturlig nok, intrinsikk verdi og l rte monstre. Det apner perspektiver og gir innblikk i utviklingsmuligheter.

De talentscan bedraagt & euro; 595, – (eksklusief BTW).

For privatpersoner gjelder en pris fra & euro; 299,50 (inklusive BTW).

Studenten betalen & euro; 199,50.

Livsskiftende coaching.

Livsskiftende coaching er en intensiv og individuell arbeidsform som vi bruker ved personlig utvikling, loopbaanbegrensning og stressrelaterte sporsmal. De talentscan utgjor ofte det utgangspunkt. Det bringer sammenhengen av sporsmalet og utviklingspotensialet i kart. Coaching tilbyr stotte, inzicht og handvatten underveis.

En sessie av en time overstiger & euro; 195, – (eksklusief BTW).

For privatpersoner gjelder en pris fra & euro; 121, – (inklusive BTW) per sessie.

Saker ut fra praksis.

XLP Leiderschapsprogramma.

Et lederskapsprogrammet har innflytelse pa a realisere vare langsiktige strategiske ambisjoner. Datoen var de vraag van Enexis. Det er en unik reise blitt til personlig, forbinder og skapende ledelse. Parallelt med programmet hjelper deltakerne, innenfor rammen av One for One-prinsippet, syriske flyktninger til et bedre fremtid.

Triodos van impuls til impact.

En spesiell reise for ansatte fra Triodos Bank. Den farve av penger er i dette programmet omdopt til fargen pa mennesker. Van impuls til impact gar over personlig utvikling og okning av innflytelse i et miljo som gir positive endringer. Een feest van herkenning!

Agriterra Community.

Agriterra ambierer verden over til a v re kompetent ekspert for a utvikle bedriftsorganisasjoner og samarbeid i utviklingsland. Hun vokser raskt og sprer seg over hele verden. Det spor om delte verdier og ensartede, grunnleggende standarder. Sammen bygger vi pa det unike Agriterra fellesskapet for a fa konsekvenser na og i fremtiden for a sikre.

Reporter! om talent.

Talent har fremtiden. Det snakkes SNS Reaal. Slik er & gi! om talent & rsquo; geboren. Et utfordrende traineeship for potentials met a mission in a strong transformative setting. Direktor og ledelse av Reaal og het MT P & O er opptatt av det enthousiasme og har sitt eget reisemal.

Van Jonge hund til erfaren rot.

Ikke de forskjellene understreker, men styrken samler seg. & lsquo; Van jong hond tot ervaren rot & rsquo; har blitt en forstaelse innenfor kommunen. En eventyr generasjoner og livsfaser overbrukt.

Talentsalder.

En reise dor tid i 16 decors. Motte 600 talentfulle mennesker fra De Bank. Van trainees tot aan directie. Workshops. Dialogen. De innvirkning? Innsikt i hveraars belevingswereld og kommunikasjonsform. Forbindelsen er lagt med dette uforglemmelige arrangementet.

Jeg Asics tur.

Het team: 17 regnskapsforere og kontrollorer motte 7 forskjellige nasjonaliteter.

Den oppgave: mer sammenheng og forbindelse stimulere.

De innstillingen: en ontdekkingstour dor Amsterdam.

De utfall: de hadde aldri hatt sa mye med hverandre utvekslet.

De Talentkwekerij.

& lsquo; Baas i eget loopbaan & rsquo; det er onske fra Flora Holland for haar medarbeidere. For a realisere har vi fatt Talentkwekerij i livet. En broedplass for potensial og ambisjoner. De oogst? Mennesker bevidst om deres lopsmuligheter og i bevegelse for a realisere dette.

Verhaal.

Paluka er pioner i a aktivere van lerend evne. Ikke modeller av metoder, men menneskene selv er for oss det utgangspunktet. Vi stotter forlopere som er bevilget for a gjore arbeidet med deres personlige utvikling og sosialt entreprenorskap.

ved a b re et samfunn der alle har muligheten til a v re verd ved a aktivere deres personlige vekst. Personer og organisasjoner a inspirere til a sette deres entreprenorskap i stand til positiv og varig endring og nyskaping.

Vi legger hoyt i med vart oppdrag a transformere l rerkapitalen av mennesker og organisasjoner i varig verdi. Fordi vi tror at det er kilden til kreativ og virkningsfull innovasjon. Og det gjor dette tidspunktet en appel op.

Vi er Paluka. Et godt sett bevlogen mennesker. Vi vet hva det sporger om a utvikle seg selv.

En greep ut av vare relasjoner som vi med mye glede samarbeider.

Vi er Paluka. Et godt sett bevlogen mennesker. Vi vet hva det krever, og gir deg muligheten til a utvikle og v re nyttig. Har var egen pad derav lagt og er passet for a overleve vare erfaringer og samle videre videre.

Inge van den Broek.

Grunnlegger, Chief Learning Officer.

Sa lenge de kan, er Inge i gang med hva folk beveger seg og driver i livet og arbeidet. I hennes periode i den nederlandske hockeyteam har hun opplevd hvor viktig selvbevissthet og tro er. Uendindelig har hun opprettet Manouschka Mollerus Paluka, hvor hun har sin bevidsthet for personlig utvikling og samfunnsoppl ring helt utelatt. Menneskene og organisasjonene er opptatt av a bli verdifulle og vokse, og sa fa deres element, der ligger hennes styrke. Modte en uavhengig finessfolsomhet, og hver prosess utfores uten problemer. Sammen med sin brede, innholdsrik kompetanse og autentisk, innemende personlighet, gjor det henne som l rer og unike.

Manouschka Mollerus.

Grunnlegger, Valuesleder, trener.

Van jongs av passet over det verste bak mennesket. Hva er en person og hvordan star dette i forhold til kroppen. Etter en bred oppl ring og verdieping pa alle disse menneskelige fasetter har hun 15 ar hatt en vellykket praksis for a danne sammen med Inge van den Broek Paluka. Her er de kjent som trener og trener med alle (unge og eldre) virkelig kontakt og deres egenhet og opprinnelige talenter til a hente. Selv en spesiell og gjennomsiktig mann inspirerer dem ogsa til a fortsette a vokse og bevege seg. Det er ikke for ingenting at hun ogsa kalles Zielenfluisteraar (www.zielenfluisteraar.nl).

Gevoelsmens, syng en latskriver og meer.

John har en utrolig sterk folgekompas. Hvis ingen andre vet han mennesker, prosesser og situasjoner fra understrommen a berore og si. Han er van alle markten hjemme. Zingen, musikk og teatergjoring, dans og selv boksing. Alle disse l resetningene gjor det mulig for mennesker a komme i kontakt med dem, og de er egnede og muligheter til a fjerne. Alt motte en lach og en traan. You give it to yourself about it’s disarmament and ability to address your talent and leadership and to help further to evolve. John forglemmer deg ikke raskt. Han har allerede gjort et uutviklet inntrykk.

Familie Aalten.

Filosofie & Muziek.

En spesiell sammenstilling: familien Aalten. Te begynner met vader Aalt. Motte 40 ars erfaring i Oosterse krijgskunst, med navnet Aikido, er han en autoritet pa dette omradet. Han er hovedsakelig interessert i daglig bruk av det i livet og arbeidet. Door middel van praktische oefeningen laat hij mensen ervaren waar hun persoonlijke kracht ligt en hoe ze van elkaars vermogens kunnen gebruiken. Synergie uten at du skal ga i den andre. En spesiell opplevelse! Der kan Daniela over meepraten. Zij er i fotsporen av hennes far kommet. Med sin finesser har hun i dette feltet sin egen touch utviklet. Evert er det pad av musikkoppgaven. Hans ubegrensede kreativitet har fort til de mest spesielle sammensetningene. Dermed vet han at folk skal rore og sette seg i bevegelse pa jakt etter sin egen tone. Letterlijk en figuurlijk. Det blod kryper hvor det ikke gar, og i mellomtiden bringer han spesielt musikk og Aikido-filosofien sammen. De familie Aalten garanterer en uforglemmelig opplevelse!

Sparringspartner.

Rob er mentaal (blant annet sportpsykologi) og i praksis (boksing pa nationalt niva, veiledende toppsportsere og lag) sv rt erfarne og rase utviklet. Han kombinerer et apent tiln rming med en skarp innsikt i mennesker og deres monstre. I lopet av hans boksclinics, hvor han / hun blir (fysisk) synlig, vet han et trygt og utfordrende miljo. Hans rake tilbakemelding er lett eksakt hvor det er i kjernen om draait. En kraftig l rerfaring og dessuten veldig hyggelig a mote med hverandre!

Specialisten.

Door het leven gevormd.

Helt til var samarbeidskirkel horer spesielle spesialister som hver enkelt er dannet gjennom livet. Fra forskjellige discipliner og grunner b rer de seg til vare reiser. Natur, filosofi, sport, okonomi, kultur Det er et grep ut av de omradene hvor deltakerne inspirerer. De historier og metaforene er kraftige og savner deres effekt ikke gjennom praktisk oversettelse og anvendelse. Her kommer den erfaring fra vare spesialister rundt hjornet. Det er hver gang en ny innsats og innflytelse med a fa pa de reiser vi lager.

Sosial partnere.

Gepokt en gemazeld.

Paluka er geliniert til Social Enterprise Nederland. I tillegg arbeider vi sammen med sosiale entreprenorer og bedrifter. Og vi har koblet til Sosial Entreprenorskapsinitiativ fra Utrecht Universitet. Allen gepokt og gemazeld door de praktijk. En kilde av inspirasjon. Modt kunnskap og styrke bygger vi pa en positiv landskap for personlig vekst og sosialt entreprenorskap.

Timothy Beck.

4×100 wisselvinst, multitalent.

En sprinter i hjertet og nieren. Sa aktiv som v rt pa sommerlandspill i estafetteteam som pa vinterspillet i bobsleeteam. Hans Olympiske drom er da ogsa dobbelt og tvunget utekomen! Hvordan han har det sa langt, kan skape og hva andre kan l re, forteller han om han gir en sportslig klinikk i en av sine spesialiseringer. Modt mye oppmerksomhet og folelse gjor han til deltakerne til det ytterste.

Arnout Visscher.

Forlever, trener, trener.

Frauit er passjon for mennesker og deres utvikling har Arnout v rt som trener og trener spesialisert pa prinsippene om sjangevilkar og lederskap. Han gir unike talenter til overflaten og lar folk selv oppdage hva hun inspirerer til, eller bare hindrer seg i deres liv og arbeid. Hans folsomme, profesjonelle tiltak gar ikke ‘ifolge boken’; de person og situasjon star sentralt. Sa er hver trening ogsa for ham igjen en utfordrende og kreativ utveksling!

Suzan Kooy.

Senior programmamanager.

Den tilsteklige enthousiasme og positiv karakter av Suzan gir hver dag en frisk energi. Sosialt, sosialt og malrettet utgjor det en nodvendig kobling mellom innhold og organisering av et program, kunden og deltakerne. Haar kreative og apne sinn sorger for en naturlig stromning som danner alle disse fasettene. En programmamanager i hjerte og nyder og fremfor alt en fin og inspirerende mann!

som vi hjelper tenere med.

ved a gjore bevisst.

Talentscan.nl.

na jezelf, ontdek.

ditt talent og passie.

Telefon: 030 2300121.

A12, fra Utrecht.

Folg ved Utrecht de A12 retning Arnhem. Ta afrit 20 ‘Driebergen-Zeist’ og deretter N225 mot Zeist. Etter ca. 3 km kjorer du inn i sentrum. Nar du er ved siden av flisene pa hotellet Figi, slapper du av til venstre. Den Rond i (venstre og hoyre lane er her skilt av gronne med tre). Ved den ende av Het Rond stikker du veien over og kjorer deg gjennom porten Nassau Odijklaan (ved din hoyre hand ser du Zusterplein liggende, parkering er ikke tillatt). Ved siden av laan ligger Slot Zeist. Sla hier linksaf en rijd door til den store parkeringsplassen pa din hoyrehand. Her kan du parkere.

A12, fra Arnhem.

Ta fra A12 avkjorsel 20 ‘Driebergen-Zeist’ og deretter N225 mot Zeist. Etter ca. 3 km kjorer du inn i sentrum. Nar du er ved siden av flisene pa hotellet Figi, slapper du av til venstre. Den Rond i (venstre og hoyre lane er her skilt av gronne med tre). Ved den ende av Het Rond stikker du veien over og kjorer deg gjennom porten Nassau Odijklaan (ved din hoyre hand ser du Zusterplein liggende, parkering er ikke tillatt). Ved siden av laan ligger Slot Zeist. Sla hier linksaf en rijd door til den store parkeringsplassen pa din hoyrehand. Her kan du parkere.

A28, fra Amsterdam / Amersfoort.

Ta op A28 avkjorsel 3 ‘Den Dolder / Zeist-Oost’, mot Zeist. Ved forste rotonde (pa Boulevard) vender du til Lindenlaan op. Dette gar etter den andre rundkjoringen i Jagersingel hvor du kommer til bygningen. Ved de etterfolgende trafikklysene gar du til hoyre ‘Zeist, Arnhem’ via de Laan van Beek en Royen [N224]. Pa slutten av denne veien slapper du til hoyre.

Nar du er ved siden av flisene pa hotellet Figi, slapper du av til venstre. Den Rond i (venstre og hoyre lane er her skilt av gronne med tre). Ved den ende av Het Rond stikker du veien over og kjorer deg gjennom porten Nassau Odijklaan (ved din hoyre hand ser du Zusterplein liggende, parkering er ikke tillatt). Ved siden av laan ligger Slot Zeist. Sla hier linksaf en rijd door til den store parkeringsplassen pa din hoyrehand. Her kan du parkere.

A28, fra Utrecht.

Ta ved De Bilt de N237 mot Zeist. Etter ca 5 km, ter hoogte av politiebureau og den gamle kirken (hvor veien blir enretningingsverkeer) folger du veien i en boyning til hoyre, du slar her ikke til hoyre for den vanlige veien, men folger veien i en boye til kobler de Lageweg inn. Pa et gitt tidspunkt kan du ga til hoyre ved en port pa Nassau Odijklaan (rett pa Zusterplein, parkering er ikke tillatt). Ved siden av laan ligger Slot Zeist. Sla her til venstre og kjore dor til den store parkeringsplassen pa din hoyrehand. Her kan du parkere.

Per offentlig transport.

Se for aktuelt reiseinformasjon pa www.9292.nl. Den looproute fra buss til Paluka finner du pa kartet.

La oss se informasjonen nedenfor, og vi tar kontakt med deg.